50+ regiotoernooien

In de provincies Groningen en Drenthe worden jaarlijks in KNLTB verband tijdens de zomerperiode toernooien georganiseerd voor 50+ers.
Natuurlijk speel je voor de winst, maar de toernooien kenmerken zich in de eerste plaats door gezelligheid en sportiviteit.
Want deze toernooien zijn vooral bedoeld om sport en beweging onder ouderen te bevorderen.

De wedstrijden bestaan bij voorkeur uit mixpartijen en indien noodzakelijk uit dubbelpartijen.
In beide gevallen wordt steeds met wisselende partners gespeeld.
Bij het indelen van de partijen wordt veelal rekening gehouden met het spelniveau van de deelnemers en deelneemsters.

In Drenthe beginnen de toernooien om 9.30 uur en in Groningen om 10.00 uur.
Je moet een half uur voor aanvang aanwezig zijn om je te melden.
De toernooien eindigen om ca. 15.30 uur.

Hieronder staan de toernooikalenders voor 2020 van de 50+ toernooien in Groningen en Drenthe. Aanmelding voor de toernooien per email bij de contactpersoon die bij het toernooi op de kalender vermeld staat.

Na aanmelding krijg je een ontvangstbevestiging.
Komt dat niet, neem dan even contact op.
Vermeld bij aanmelding in elk geval:
– je naam, adres, telefoonnummer en mailadres
– je bondsnummer van de KNLTB
– je geboortejaar
– je speelsterkte: 7, 8 of 9
– ben je een beginner, maak daar dan melding van.

toernooien Groningen 2020 (klik voor toernooikalender Groningen 2020)

toernooien Drenthe 2020 (klik voor toernooikalender Drenthe 2020)