accommodatie comm

Het “Klus-team” van de accommodatiecommissie bestaat uit Jannes Bekkema, Nanno Kamst, Roel Koers, Tjalling Meerveld, Roelf Romp, Harry van Engen en Koos Loots.

De donderdagmorgen is de klusmorgen.
Samen met groundspartij “Geling Plants” onderhoudt het team dan het hele sportpark en de tennishal, waarbij de groundsman de dagelijkse werkzaamheden voor zijn rekening neemt en het “Klus-team” helpt bij speciale werkzaamheden en projecten.

De accommodatiecommissie heeft de laatste paar jaren de beschikking gekregen over allerlei apparatuur en gereedschappen, zodat we kunnen stellen dat ze nu selfsupporting zijn.
Er is voor onderhoud van de tennishal zelfs een steiger aangeschaft.
Tevens beschikken we nu over een nieuwe zitmaaier en een eigen trilplaat voor de aanleg van de gravelbanen.

Het “Klus-team” zorgt er ook voor dat in maart de gravelbanen worden geprepareerd en het tennispark weer gereed is voor het nieuwe seizoen.
In het najaar wordt weer opgeruimd.
Hekwerk repareren, lampen vervangen, grote snoeiwerkzaamheden, tegelpaden vernieuwen en verbreden, contacten met service- monteurs, meterstanden opnemen, controle op huishoudelijke installatie, schoffelen, onkruidbestrijding, stofzuigen van de tennishalvloer, regelmatige controle van de brand- en ontruimingsinstallatie van de tennishal, voorraden op peil houden, baanreparaties, reclamedoeken ophangen en nog veel meer verschillende klusjes doet het team.         Er is op alle banen een ophangsysteem voor de sleepnetten aangebracht.
Trouwens ieder lid kan de groundsman en de accommodatiecommissie een beetje helpen door op de goede wijze met de gravelbanen, netten, hekwerk, scoreborden en sleepnetten om te gaan.
En dat geldt uiteraard ook voor de huisregels van de tennishal, die op het gele bord in de gang van de tennishal zijn vermeld.

Het “Klus-team” van vrijwilligers is een hecht team dat met veel plezier en groot genoegen het tennispark onderhoudt, waardoor de leden hopelijk met veel plezier kunnen sporten.

Veel sportplezier toegewenst op ons tennispark.

   

Bedankt voor alle hulp Bé!!

 

Hij valt ! Heel knap Bé. De bomen vielen precies op de plek waar ze moesten vallen!!!

 

Na gedane arbeid

 

Na de stormen in januari 2015.