bestuur + medewerkers

Dagelijks bestuur:

Jaap van Slooten Voorzitter
Jaap van Slooten

Rietgors 11
9648 DM Wildervank
voorzitter@tennisclubveendam.nl
0598 – 636 133
Aukje Vice-Voorzitter:
Aukje van der Wal (tevens voorzitter technische commissie)

Eems 44, 9642 KA   Veendam
tc@tennisclubveendam.nl
0598- 619 553
Liesbeth Poort Secretaris:
Liesbeth Poort
Nolenstraat 2
9648 AC  Wildervank
secretaris@tennisclubveendam.nl
06 – 4555 4734
Penningmeester:
Eric Nijsten
Kapiteinspark 15
9642 NB  Veendam
penningmeester@tennisclubveendam.nl
0598 – 625 706  of 06 – 2233 1418
IBAN TC Veendam: NL67 RABO 0365 0345 84

Overige bestuursleden:

Voorzitter Jeugdcommissie:
Michael Woldhuis
jeugd@tennisclubveendam.nl

Voorzitter Horecacommissie:
Anneke de Kok

horeca@tennisclubveendam.nl
Voorzitter Recreatiecommissie:
Vacant

rc@tennisclubveendam.nl

Harry v Engen Voorzitter Accommodatiecommissie:
Harry van Engen

Woortmanslaan 94
9648 AB Wildervank
ac@tennisclubveendam.nl
06 50919316
Denis Reisiger Voorzitter Sponsorcommissie:
Denis Reisiger

Stationspark 10
9641 MR Veendam
sponsor@tennisclubveendam.nl
Voorzitter Padelcommissie
Sijmen Jongens

Borgerspark 17
9642 LK Veendam
padel@tennisclubveendam.nl
06 1134 5214
Voorzitter commissie Communicatie en PR
Vacant

communicatie@tennisclubveendam.nl

Medewerkers:

Clubtrainer:
Michael Woldhuis
Nulwijkskade 4
9648 MC  Wildervank
michaelwoldhuis@hotmail.com
06 23 83 92 30
0598- 630 995
Padeltrainer:
Robin de Leeuw

info@goplaypadel.nl
06 4603 7404
Beheer website:
Vacant,
webmaster
communicatie@tennisclubveendam.nl
Groundspartij:
Geling logo