contributie

Jubileum aanbieding
In het jubileumjaar 2018 krijgen nieuwe leden eenmalig korting op de contributie.
Nieuwe junioren-leden betalen dit jaar slechts € 9,-.
Nieuwe senior-leden betalen dit jaar € 90,- in plaats van € 100,-.

Voor de huidige leden zijn de tarieven als volgt:
Jeugd tot 12 jaar: 1e jaar € 20,- 2e jaar € 30,- vervolgens € 60,-

Jeugd vanaf 12 jaar : 1e jaar € 30,- vervolgens € 60,-

Senioren (vanaf 17 jaar): € 100,-

Scholieren / studenten: € 60,-
(mits niet ouder dan 26 jaar en een kopie of scan van bewijs van inschrijving op de onderwijsinstelling. Dit bewijs moet voor 1 maart zijn aangeleverd bij onze ledenadministratie)

Non-playing lid: € 22,50

Het 4e lid van een gezin: indien jeugdlid: € 30,- indien senior € 70,-

Het 5e lid van een gezin: gratis