doorgeven wijzigingen

Als er wijzigingen zijn in de persoonlijke situatie, kan dat hieronder worden doorgegeven.

Het emailadres is een belangrijk gegeven voor de club, omdat via de email nieuwsbrieven verstuurd zullen worden.

Formulier om wijzigingen door te geven

 

Verification