Doorlopende machtiging

Door invullen van uw bankrekeningnummer en het insturen van de aanmelding geeft u toestemming aan de Tennisclub Veendam om doorlopend één maal per jaar een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de jaarcontributie van het lidmaatschap van de TC Veendam. De machtiging geldt zolang u lid bent van de TC Veendam of tot intrekking van de machtiging. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam incassant: Tennisclub Veendam

Adres incassant: Ontspanningslaan 1, 9648BM Veendam

Incassant ID: NL47ZZZ400371850000

 

Doorlopende machtiging

 

Verification