Algemene ledenvergadering

Datum en aanvangstijd: 10-02-2020 - 20:00
Locatie: Sitpoint, tennispark TC Veendam

Vanaf 20:00u legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid in 2019 en ontvouwt het de plannen voor 2020.