hall of fame

 

Ereleden T.C. Veendam
Naam Adres postcode plaats overleden
P. Woldendorp Ritzema Bosweg  63 6706 BD Wageningen
W. Veendorp 10-12-2013
K. Keuning  26-8-2016
Jeugd Erelid
A.S. Mulder Rembrandtlaan 4 9646 DH Veendam
Leden van Verdienste
W. v.d. Veen  4-5-2016
F.B. Smit Kleermakerstraat 8 9646 CN Veendam
E. Hoiting Eschhoek 7 9642 RA Veendam

 

Lid van het jaar

2014: Otto Faber