informatie over de hal

De hal wordt tussen 1 oktober 2018 en 1 april 2019 (winterseizoen) verhuurd aan onze leden.

Maar ook niet leden kunnen een baan huren in de hal. De mogelijkheid bestaat om een baan te reserveren voor het gehele winterseizoen, maar ook is het mogelijk de nog vrije uren per stuk of via een arrangement af te nemen.

De hal is niet beschikbaar van:
– 25 december 2018 t/m 1 januari 2019 (Kerst-toernooi)
– 18 februari 2019 t/m 24 februari 2019 (Veendam Binnen)

Het reserveren van een baan voor het gehele winterseizoen kan uitsluitend via deze website (opgaveformulier tennishal).

De tarieven zijn (per uur):

maandag t/m vrijdag Weekend
08.00 – 09.00 uur € 215 € 275
09.00 – 12.00 uur € 350 € 275
12.00 – 16.00 uur € 265 € 275
16.00 – 17.00 uur € 350 € 275
17.00 – 22.00 uur € 445 € 275
22.00 – 23.30 uur € 305 € 275
losse uren: € 15 € 10 (tot 1 januari 2019, daarna € 15)
Het is na 31 dec. 2018 mogelijk de nog vrije uren af te nemen. Hiervoor bestaan 2 arrangementvormen, nl:
10-urenkaart € 140
5-urenkaart € 70
Voor niet-leden van de tennisclub Veendam wordt een statiegeld van € 10 gevraagd voor de toegangspas