renovatie banen 1 en 2: dag 2

Het resultaat van de eerste dag is dat de gravel- en lavalaag grotendeels is verwijderd en afgevoerd. Gemiddeld is de dikte van deze 2 lagen minimaal 13 cm. De zandlaag die vervolgens afgegraven wordt is ca. 30 cm. Vandaar dat er groter materieel wordt ingezet. De hele dag wordt er gereden om het zand af te voeren.

dag2-3

Het zand wordt gescheiden afgevoerd

overleg over het afvoeren van de oude lagen

overleg over het afvoeren van de oude lagen

dag2-2

Voor het zand wordt groter materieel ingezet