600 voeten in het magnesium

Eén van de onderdelen van de Sportfair op 15 juli a.s. is de recordpoging Magnesium Voetenbad. We gaan proberen om minimaal 300 mensen tegelijk een heerlijk ontspannend voetenbad te laten nemen. Onder de klanken van rustgevende en temperamentvolle muziek, de Zumbamaster natuurlijk het heilzame magnesium leidt Alina Kiers ons ondertussen langs diverse gevoelsmatige hoogtepunten. Dit spekstakelstuk wordt mede mogelijk gemaakt door Nedmag, Zechstein Minerals en Zechsal.