AANVOERDERSBIJEENKOMST

Op donderdag 16 maart a.s. wordt een bijeenkomst belegd in verband met de tenniscompetitie 2017.

Plaats van handeling aanvoerdersavond: tennishal de Baanbreker.  Aanvang: 19.30 uur.

De aanvoerders worden hierbij verzocht aanwezig te zijn om de indeling en de formulieren in ontvangst te nemen.

U wordt verzocht de competitiebijdrage van €  85,00 per team met vermelding van speeldag / competitiesoort / teamnummer ( dus zaterdag / heren / 6   of  donderdag / V&W / 5)

te voldoen voor 12 maart a.s. op : betaalrekening NL 67 RABO 0365 0345 84 tnv Tennisclub Veendam.

Niet betaald: geen spullen!

Ook in 2017 in GravelNews staan met een teamfoto? Stuur je teamfoto uiterlijk 19 febr. naar toosjan@netvisit.nl .

Mocht je team niet gewijzigd zijn, dan gebruiken we uiteraard de foto van vorig jaar.