Algemene Ledenvergadering

Op woensdagavond 27 januari vond de Algemene Ledenvergadering van onze TC plaats.

Omdat vicevoorzitter Aukje van der Wal op vakantie was, zat aanvankelijk secretaris Jeroen Smit op bekwame wijze de vergadering voor.
Om zo snel mogelijk de nieuw te benoemen voorzitter ook achter de bestuurstafel te krijgen, werd het agendapunt “Rooster van aftreden DB” eerder op de agenda gezet.

De verschillende verslagen werden allen zonder wijzigingen goedgekeurd, waarna als nieuwe voorzitter Wim Leutscher met algemene stemmen kon worden geïnstalleerd.

Er werd gepaard gaande met bloemen, handdrukken en wijze woorden door Eric Nijsten afscheid genomen van Ebo Hoiting (voorzitter van de club) afscheid eboen Aldert Zweep (voorzitter van de Accommodatiecommissie)afscheid aldert. Eric haalde, gepaard gaande met enige anekdotes, het vele werk aan dat beiden voor de club hebben gedaan. Een hartelijk applaus van de aanwezigen was dan ook hun deel.

Ook de rest van de agendapunten werd vlot verwerkt en kon op algemene instemming rekenen. Ook de benoeming van de nieuwe voorzitter van de Accommodatiecommissie Jannes Bekkema.

Uit de rondvraag kwam naar voren, dat er nog voor aanvang van de voorjaarscompetitie een cursus AED / reanimatie en een opfriscursus wordt gegeven.

Voorzitter Wim Leutscher bedankte de aanwezige leden met de terechte constatering dat de avond in een zo prettige sfeer was verlopen, wat ook veroorzaakt wordt doordat de TC Veendam zo’n plezierige club is. Een club waar men waardering heeft voor het vele werk dat door zo veel vrijwilligers wordt verricht.