Bedrijven Tennis Toernooi 2018

Ook in ons jubileumjaar wordt het “Bedrijven Tennis Toernooi” weer georganiseerd. Je kunt het toernooi vinden op toernooi.nl. Omdat het inschrijven als team daar nogal lastig kan zijn kun je het beste een email sturen naar: bedrijventennistoernooi@gmail.com

  • Een wedstrijd bestaat dus uit twee periodes van 30 minuten.
  • Gedurende een periode wordt niet gewisseld van baanhelft
  • Na de eerste periode van 30 minuten mag een team van samenstelling veranderen.
  • Een speler mag niet voor meerdere teams in dezelfde categorie uitkomen.
  • Maximale aantal verschillende spelers tijdens het seizoen is gesteld op 6.
  • Mocht een team bij aanvang van de eerste periode niet compleet zijn, dan wordt de eerste periode als verloren beschouwd met 0-12
  • Mocht een team ook de tweede periode niet compleet zijn dan wordt ook deze periode als verloren beschouwd met 0-12.
  • Per periode van 30 minuten wordt bij winst 2 wedstrijdpunten toegekend, bij gelijkspel 1 wedstrijdpunt en bij verlies uiteraard 0 punten.
  • Per wedstrijd (2 periodes van 30 minuten) zijn dus 4 punten te halen.
  • Einde van een wedstrijd wordt centraal bekend gemaakt (bel of microfoon)
  • Wedstrijden kunnen alleen verplaatst worden door de wedstrijdorganisatie.
  • Kosten : € 50,-per team, graag bij de eerste wedstrijd te voldoen.