Ebe Brouwer stopt met de accommodatiecommissie

Na een groot aantal jaren lid te zijn geweest van de accommodatiecommissie van de T.C. Veendam heeft Ebe hiervan afscheid genomen.
Gezondheidsredenen zijn hiervan de oorzaak.
Ebe was een man van de praktijk en had veel ervaring met het prepareren en onderhouden van tennisaccommodaties.
We hebben als T.C. Veendam jarenlang van de ervaring van Ebe en zijn van inzet gebruik mogen maken.
Helaas is hier nu een einde aan gekomen.
Het is verstandig om naar de signalen van je lichaam te luisteren en gepaste maatregelen te nemen.
Als accommodatiecommissie van de T.C. Veendam vinden we het jammer wanneer een collega stopt omdat niet alles meer lukt.
Namens de vereniging en je collega’s van de accommodatiecommissie: bedankt voor alles wat je voor onze club hebt gedaan.
We wensen je samen met Johanna nog een goede toekomst toe.
Nogmaals bedankt.

Aldert Zweep
namens de AC.