IN MEMORIAM KLAAS KEUNig

Wij ontvingen het droevige bericht dat op vrijdag 26 augustus jl. ons erelid Klaas Keuning op 93 jarige leeftijd is overleden.

Toen Klaas zich, samen met zijn vrouw, in het voorjaar van 1958 in Veendam vestigde werd hij vrijwel direct lid van de TC Veendam.

Hij is dus ruim 58 jaar lid van onze vereniging geweest.

Hij was niet alleen zeer actief als speler maar heeft ook enkele jaren de voorzittershamer gehanteerd.

Toen hij in 2008 50 jaar lid was, is hij benoemd tot erelid.

Wij verliezen in hem een aimabele, sympathieke persoonlijkheid met veel humor en brede interesses, die tot op zeer hoge leeftijd nog zeer sportief was.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.