Jaarvergadering

Op 28 januari 2015 is voor de 79e keer de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De belangstelling was matig (rond de 30 personen). De vergadering verliep erg rustig. Er is afscheid genomen van Alian Spelde als vicevoorzitter. Aukje van de Wal neemt haar taken over. Ook van Jaap Lesman is officieel afscheid genomen. De ledenadministratie wordt sinds afgelopen augustus al gevoerd door Gerard Bouma.

Naast de verschillende plichtplegingen (verslagen commissies, financieel verslag etc.) kreeg het bestuur decharge voor de heldere financiële verantwoording. Wederom een perfecte prestatie van onze penningmeester. Tijdens de vergadering werd, mede gezien het positieve resultaat over 2015, ingestemd met het voorstel om voor het 5 e jaar op rij de contributie niet te verhogen.

Er werd uitgebreid stil gestaan bij de ophanden zijnde verbouwing van de bestuurskamer. Hier zullen nieuwe toiletruimtes worden gecreëerd.

Ten slotte werd nog kort stil gestaan bij de reanimatie van “onze” Fred. Zowel op zeer korte termijn als later in het jaar worden reanimatiecursussen gehouden voor leden van de vereniging. Het belang hiervan werd nog eens benadrukt.