nieuwe sponsors

Nieuwe sponsors voor Tennisclub Veendam en Veendam Open!

De bedrijven Zechstein Minerals en Zechsal hebben zich verbonden met de Tennisclub Veendam. Zechstein Minerals verbindt de naam Zechstein aan het Veendam Open en Zechsal wordt clubsponsor van de TC Veendam.

Door de naam Zechstein aan één van de grootste tennistoernooien in het Noorden te verbinden willen Zechstein Minerals en Zechsal de bekendheid van de wereldunieke bron in de regio vergroten. Het is daarbij logisch dat aansluiting wordt gezocht met een sportief evenement, gezien de toepassing van Zechsal bij sporters.

Zechstein Veendam Open
Veendam Open is het grootste tennistoernooi van de Ommelanden. Jaarlijks komen in september honderden tennissers uit Groningen en Drenthe naar het tennispark in Veendam.