Oproep Jubileumcommissie

Volgend jaar bestaat de TC Veendam 90 jaar. Het bestuur heeft een jubileumcommissie ingesteld die er voor moet zorgen dat dit groots gevierd gaat worden. Deze commissie heeft de eerste plannen al gesmeed. Eén van die plannen is om een expositie/overzicht te maken van de TC Veendam door de jaren heen. We zijn daarvoor op zoek naar “oud materiaal” van onze club. Dat kunnen foto’s zijn, maar ook verslagen, voorwerpen, anekdotes, enz.

Daarom deze oproep aan alle bezoekers van onze site om “oud materiaal” over de TC Veendam aan te leveren bij de jubileumcommissie. Stuur daarvoor een mail naar jubileumtcv@gmail.com en vermeld daarin kort om welk “oud materiaal” het gaat. De jubileumcommissie neemt dan daarover contact met u op.