Otto Faber: lid van het jaar

Het bestuur heeft besloten om jaarlijks een “LID VAN HET JAAR ” te benoemen. Deze benoeming wordt ieder jaar op de Nieuwjaarsreceptie bekend gemaakt. Criteria om voor een dergelijke benoeming in aanmerking te komen:

  1. de persoon moet lid zijn van de T.C. Veendam
  2. hij/zij moet een unieke of uitzonderlijke prestatie geleverd hebben binnen de ramen van onze club; een unieke of uitzonderlijke prestatie van sportieve aard een idee hebben aangedragen, waar de club veel baat bij en voordeel van heeft
  3. leden mogen personen aandragen en/of voordragen voor deze benoeming
  4. de keuze wordt bepaald door het zittende bestuur
  5. het bestuur behoudt zich het recht voor om enig jaar over te slaan, indien zich er niets bijzonders aandient.

Wat houdt “LID VAN HET JAAR ” in :

  1. Men blijft een jaar lang gevrijwaard van contributie betaling
  2. Zijn of haar naam wordt in GOUDEN LETTERS bijgeschreven op een bord wat in clubhuis Sit Point hangt.
  3. Zijn of haar naam komt op de Web-site te staan
  4. De eeuwige roem en eer “Lid van het jaar” te zijn geweest van de T.C. Veendam

Voor het jaat 2014 heet het bestuur besloten om als “LID VAN HET JAAR ” te benoemen: OTTO FABER Onderbouwing: Otto Faber is niet alleen een geweldig clublid en een graag geziene gast, maar hij heeft de afgelopen zomer een unieke prestatie geleverd waar MOED-DURF-INZICHT EN DOORZETTINGSVERMOGEN voor nodig was. Hij heeft het leven van ons clublid Fred Stevens middels reanimatie gered. Een geweldige prestatie.