Rabo versterkt TC Veendam

Rabobank Stad en Midden Groningen en TC Veendam hebben een sponsorovereenkomst getekend waarin de bank de tennisclub met een mooi geldbedrag ondersteunt bij het organiseren van toernooien en andere activiteiten voor zowel leden als ook niet-leden.

Daarnaast helpt de bank de tennisclub met advies en begeleiding bij het realiseren van haar ambities op het gebied van Duurzaamheid, Gezondheid en Maatschappelijke Betrokkenheid. De bank doet dat in het kader van het programma “Rabo Versterkt”. Daarbij zijn een veertigtal maatschappelijk betrokken verenigingen en stichtingen in de regio uitgenodigd hun ambities kenbaar te maken in een “Pitch”. TC Veendam deed dat zo goed dat zij samen met vier andere verenigingen in de regio- en als enige tennisclub – in aanmerking zijn gekomen voor deelname aan dit programma van de Rabobank.
De bank werkt hierbij samen met NOC*NSF en het Huis voor de Sport Groningen. Deze laatste begeleidt TC Veendam op dit moment bij het realiseren van haar ambities op het gebied van Gezondheid en Duurzaamheid.
Zo onderzoekt de club de mogelijkheid om het sportaanbod te verbreden met een nieuwe racketsport Padel (een combinatie van tennis en squash). Dit spel is geschikt voor een bredere doelgroep dan actieve tennissers.
In het kader van haar ambitie om op termijn klimaat neutraal te worden door vergaande verduurzaming onderzoekt TC Veendam momenteel mogelijkheden om zuiniger met energie om te springen. Een eerste stap is onlangs gezet door de installatie van heel zuinige ledverlichting en infrarood stralingsverwarming in de tennishal.

Vlnr. Aukje van der Wal , Ina Mars, Suzan de Wilde de Ligny (Rabobank) en Eric Nijsten