Reanimatie- en AED cursus

Op zaterdag 8 juni en woensdag 3 juli organiseren we twee reanimatiecursussen. Hierin krijgt men instructie over hoe te handelen in een situatie wanneer er iemand op ons tennispark gereanimeerd moet worden.
Uiteraard komen de werking en het gebruik van ons AED-apparaat hierin uitgebreid aan de orde.
Vooraf opgeven voor deze cursus is noodzakelijk en kan via dit formulier.

Opgave AED-cursus