RESERVEREN UREN TENNISHAL

Het is weer mogelijk om uren te reserveren in de tennishal.
Hiervoor is op deze site een formulier beschikbaar onder de kop “tennishal”.
Daar is tevens meer informatie te lezen betreffende het huren van een baan.

De hal is vanaf 1 oktober a..s. weer geopend voor het nieuwe winterseizoen..