Organisatie

De Tennisclub Veendam verkeert in de gelukkige omstandigheid om naast het bestuur ook een zeer actieve grote groep vrijwilligers te hebben.
Met elkaar maken zij de de club tot tot een uitermate gezellige eenheid.

Zo zorgen de gouden kerels van de Accommodatiecommissie (de klusclub) ervoor dat onze banen altijd in een goede conditie verkeren, het park er netjes bij ligt, de materialen en de voorzieningen goed functioneren en  de gebouwen er goed uitzien.

De Recreatiecommissie weet steeds weer boeiende toernooitjes, grote toernooien en andere activiteiten te organiseren, die zorgen voor een goede onderlinge sfeer.
Een sfeer, waardoor ook nieuwe leden zich weldra thuis en opgenomen voelen binnen de club.

We hebben een Jeugdcommissie die, samen met de clubtrainer, onze jonge leden begeleidt en activiteiten voor hen organiseert.

Via de Technische Commissie zijn onze competitiespelers en -speelsters in staat hun krachten te meten met sporters van andere verenigingen.

De Horecacommissie zorgt er altijd weer voor, dat er een goede bar- en keukenbezetting is, waardoor men op z’n tijd van een natje en een droogje kan worden voorzien.

Sportvoorzieningen kosten geld. Een zeer actieve Sponsorcommissie weet voortdurend allerlei sponsors te vinden, die onze club een warm hart toe dragen.

En zo zijn er nog meer vrijwilligers te noemen.

Zij allen maken de TC Veendam tot een vereniging waar je snel het gevoel hebt je er volledig thuis te voelen en waar je met veel plezier kunt genieten van een gezonde sportbeoefening.