Soorten lidmaatschap

Sinds de introductie van padel is de behoefte ontstaan aan meerdere soorten lidmaatschap. Deze zijn hieronder te vinden.

Bekijk hier de contributie per lidmaatschap en de speciale aanbieding voor de zomermaanden!

Standaard
Dit lidmaatschap geeft recht op het gebruik van:

  • de kunstgrasbaan
  • alle gravelbanen van 1 april tot 1 oktober
  • alle gravelbanen die nog bespeeld worden na 1 oktober ten behoeve van de najaarscompetitie
  • alle padelbanen van 1 januari tot en met 31 december

Competitielid
Dit lidmaatschap geeft recht om in een team van de TC Veendam deel te nemen aan de tenniscompetitie van de KNLTB.
Het lidmaatschap wordt beëindigd na afloop van de competitie.
Competitieleden mogen geen gebruik maken van de banen buiten de competitie om en zich niet inschrijven voor toernooien als lid van de KNTLB.
Om competitielid te kunnen worden, moet je lid zijn bij een andere tennisvereniging die bij de KNLTB is aangesloten.
Dit lidmaatschap is uitdrukkelijk bedoeld om tennisteams van TC Veendam te kunnen completeren.

Zomerlid (nu voor speciaal tarief)
Dit lidmaatschap geldt van 1 juni tot en met 31 augustus en is bedoeld voor leden van sportclubs met een zomerpauze.
Zij kunnen in de zomermaanden vrij gebruik maken van de gravelbanen en de padelbanen en deelnemen aan de activiteiten die de TC Veendam uitsluitend organiseert voor de eigen leden.

Padellid
Dit lidmaatschap geeft recht op het gebruik van de padelbanen van 1 januari tot en met 31 december én op deelname aan de padelcompetitie in een team van TC Veendam.
Dit lidmaatschap is bedoeld om leden van andere tennisverenigingen in staat te stellen padel te spelen. Het lidmaatschap van een andere tennisvereniging is dan ook vereist om padellid bij TC Veendam te kunnen worden.

Proeftijd nieuwe leden
Ieder nieuw lid kan gebruik maken van een (eenmalige) proefperiode van 3 maanden. Indien men het lidmaatschap binnen deze 3 maanden opzegt, betaalt TC Veendam de betaalde contributie terug onder aftrek van de kosten voor een proeflidmaatschap (€ 50,- voor volwassenen en € 20,- voor junioren).
Deze proefperiode geldt niet als men binnen deze 3 maanden het bondslidmaatschap nodig heeft voor competitie of toernooien!