HUIDIGE BEZETTING HAL

Het reserveren van de hal voor komende winter is nog niet gestart.
Er is nog geen betrouwbaar overzicht beschikbaar.