Vertrouwenspersoon

De T.C. Veendam wil een gezellige, sportieve en veilige vereniging zijn voor haar leden en haar gasten. We kennen binnen de vereniging geen formele vertrouwenspersoon. Meldingen van seksuele intimidatie of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag kunnen gedaan worden bij de voorzitter of de vice voorzitter.
Het kan natuurlijk zijn dat er redenen zijn waarom iemand deze personen liever niet wil benaderen. De melding kan dan gedaan worden bij een vertrouwenspersoon van de KNLTB. De contactinformatie van deze personen kan gevonden worden via KNLTB/vertrouwenspersonen.